A A A

o firmie

Kim jesteśmy?

Firma PROBIKO została powołana do życia w czerwcu 2009 roku.

Nazwa firmy wytycza  podstawowe zasady jakimi kierowaliśmy się zakładając nasze przedsiębiorstwo:

PRO oznacza wyjście naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, którzy dzięki zastosowaniu naszych technologii realizują ideę zrównoważonego rozwoju, dbając jednocześnie o własny rachunek ekonomiczny. PRO to również nieustające dążenie do podnoszenia naszych kwalifikacji i wiedzy z zakresu szeroko pojętej inżynierii środowiska.

BIO to przede wszystkim potrzeba zrozumienia otaczającego nas Świata i procesów w nim zachodzących. Nasze rozwiązania oparte są właśnie na procesach, które z łatwością można odnaleźć w środowisku naturalnym. Dostępne u nas technologie to nic innego jak tylko inżynieryjne połączenie i wykorzystanie naturalnych procesów biologicznych i fizyko-chemicznych.

EKO przypomina zarówno założycielom firmy, jak i jej pracownikom, że powołanie firmy do życia ma na celu głownie poprawę jakości parametrów środowiskowych, a tym samym jakości życia ludzi i otaczającego nas środowiska. Nie bez znaczenie pozostaje fakt, że EKO oznacza również ochronę środowiska na etapie budowy dostępnych u nas urządzeń i instalacji.

Naszym partnerem technicznym jest  firma HAASE Energietechnik AG z Niemiec. Firma została założona w 1981 roku w mieście Neumuenster. Podstawowym zakresem działalności firmy HAASE jest projektowanie i budowa instalacji z zakresu inżynierii środowiska, jak również szeroko rozumiana pomoc techniczna i serwisowa.

Obszar naszej działalności:

 • Inżynieria składowisk odpadów
  Projektowanie i budowa systemów zbierających gaz składowiskowy (wysypiskowy) oraz zbieranie i oczyszczanie odcieków ze składowiska odpadów.
 • Inżynieria gazowa
  Oczyszczanie, spalanie oraz utylizacja gazu pochodzącego ze składowisk odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazu, gazów specjalnych oraz spalin przemysłowych.
 • Inżynieria biogazowa
  Projektowanie i dostarczenie kompletnych instalacji wytwarzających biogaz w wyniku fermentacji beztlenowej z surowców odnawialnych.

 

 • Ko-generatory
  Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej z alternatywnych źródeł energii tj. z biogazu, gazu składowiskowego (wysypiskowego), gazów z osadów i z gazu naturalnego.

 

 • Odzyskiwanie wody
  Oczyszczanie cieczy z wykorzystaniem filtracji membranowej: uzdatnianie ścieków przemysłowych, wody procesowej, nadwyżek wód z bio-mechanicznych stacji oczyszczania ścieków, odcieków pofermentacyjnych z instalacji biogazu oraz odcieków ze składowisk odpadów.

 

 • Usługi
  Wsparcie projektowe i techniczne. Usługi konserwacyjne i serwisowe. Usługi eksploatacyjne naszych instalacji biogazowych.